Nastrojowe imprezy

Marzec 4, 2009

Ostatnie czasy przyniosły znaczne zmiany w imprezach muzycznych, a przez to pojawiły się nowe formy koncertów, takie jak imprezy nastrojowe. Okazuje się, że forma jaką jest Nastrojowa muzyka powstała jako ruch do rozwoju muzycznych innowacyjnych pomysłów . Nie odnosi się ona jednak do okresu klasycznego, czy też nie nawiązuje do miłości romantycznej, choć ten temat występuje u wielu utworów kompozytorów. Przez pewien okres czasu muzyka definiowała imprezy nastrojowe jako okres europejskiej muzyki klasycznej. Miedzy innymi wpływ na to miały koncerty Beethovena, zaś później zauważono w nich pewien typ modernistyczny, który sprawił, ze w dalszym rozwoju imprezy te podążyły własnym, niczym nie skażonym torem. Nastrojowe imprezy często bywają związane z literaturą, sztukami wizualnymi, jednakże definicja ich podciągnięta jest pod muzykologię i znacznie różni się od swoich odpowiedników na innych dziedzin sztuki. Imprezy nastrojowe wyrażają ogrom emocji, ekspresji, oraz uczuć i ludzkiej intuicji.